Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

TOP DOG życzy powodzenia!Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane.

GOOD LUCK!

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 TOP DOG 2018  dla uczniów szkół podstawowych

 

  1.   Konkurs przeznaczony dla uczniów z klas  II, III, IV, V, VI  i  VII
  2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach w dniu 26 marca 2018r.  Szkolny koordynator konkursu sam decyduje,  o której godzinie odbędzie się konkurs.
  3. Testy przygotowywane są w oparciu o podręczniki szkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji.
  4. Testy oraz karty odpowiedzi zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 22.03.2018r.
  5. Testy są o różnym stopniu trudności i dostosowane do danej klasy. Zakres materiału dotyczy słownictwa i gramatyki.
  6.  Zasady punktowania w konkursie z języka angielskiego 'TOP DOG 2018':

Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi, z których jedna, dwie, trzy lub cztery mogą być poprawne. Uczeń może również zaznaczyć „brak poprawnej odpowiedzi” czyli wszystkie odpowiedzi są błędne.  Uczeń za zaznaczenie każdej poprawnej odpowiedzi otrzymuje 1 punkt. Jeżeli uczeń poprawnie wskaże, że wszystkie odpowiedzi są błędne, wtedy otrzymuje 4 punkty. Uczeń może wstrzymać się od odpowiedzi, (wtedy nic nie zaznacza) za co nie traci punktów. Natomiast za zaznaczenie błędnej odpowiedzi uczeń otrzymuje minus 1 punkt, a za błędne wskazanie „brak poprawnej odpowiedzi” uczeń otrzymuje minus 4 punkty.

Na start każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.

 

7. Terminarz konkursu.

- do 16.03.2018r. - przesłanie zgłoszeń do organizatora konkursu.

- do 22.03.2018r. - przesłanie testów i kart odpowiedzi do szkół, które zgłosiły chęć udziału

                                      w konkursie. Nauczyciel może odbić dodatkowe testy i karty odpowiedzi 

                                        jeżeli liczba startujących uczniów jest wyższa od podanej w zgłoszeniu.

- 26.03.2018r. –   przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły. Szkolny koordynator ustala

                                   godzinę  rozpoczęcia konkursu. Konkurs trwa 45 minut plus sprawy

                                  organizacyjne.

- do 18.05.2018r. - przesłanie do szkół dyplomów, nagród oraz podziękowań dla szkolnych

                                       koordynatorów.

8. Zgłoszenie szkoły do konkursu.

Szkolny koordynator odpowiada za zgłoszenie szkoły do konkursu. Może to zrobić na trzy sposoby:

- może wydrukować, wypełnić i przesłać zgłoszenie pocztą. Adres podany jest w punkcie 10.

- może wypełnić zgłoszenie na komputerze i przesłać je na adres mailowy.

- może wypełnić zgłoszenie na naszej stronie internetowej www.topdog-konkursy.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.03.2018r. Minimalna liczba zgłoszonych uczestników z jednej szkoły to 15 uczestników.

9. Każdy uczestnik konkursu dokonuje wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego

     w wysokości 9 zł. Z zebranych pieniędzy szkolny koordynator wpłaca pieniądze na konto

      konkursu  „Top Dog 2018” według poniższych kryteriów:

Jeżeli szkolny koordynator zdecyduje, że chce otrzymać testy pocztą, wtedy opłata od uczestnika wynosi:

- 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 15 do 39 uczestników

- 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 40 do 59 uczestników

- 6,50 od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 60 uczestników

 

Jeżeli szkolny koordynator zdecyduje, że chce otrzymać testy mailowo, wtedy opłata od uczestnika jest niższa:

- 7,00 od każdego uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 15 uczestników

(Pozostałe pieniądze są do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na nagrody szkolne)

10. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator sporządza protokół z przeprowadzenia konkursu. W obecności uczniów szkolny koordynator pakuje do załączonej koperty karty odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia konkursu. Następnie zakleja kopertę i wysyła ją pod wskazany adres.

Szkolny koordynator dokonuje wpłaty za faktyczną liczbę startujących w konkursie uczestników. Wpłatę można dokonać na poczcie korzystając z załączonego druku wpłaty lub przelewem bankowym. Wpłatę należy dokonać do dnia 31.03.2018r.

Dane do przelewu:

TopEducom

ul. Kolumny 440, 93-649 Łódź

Numer konta: 57 1050 1461 1000 0092 2236 4110

11. NAGRODY

Każdy uczestnik konkursu, bez względu na uzyskany wynik, otrzyma dyplom za udział w konkursie:

   1 miejsce – dyplom zwycięzcy i nagrodę główną jaką jest „Tablet”

   2 – 10 miejsce – dyplom laureata i nagrody książkowe

   od miejsca 11 – dyplom za udział w konkursie 

Każdy nauczyciel będący szkolnym koordynatorem otrzyma podziękowanie w formie dyplomu za przeprowadzenie konkursu na terenie swojej szkoły.

Dodatkowo trzy szkoły, które zgłoszą najwięcej uczniów otrzymają nagrodę niespodziankę

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu TOP DOG 

 

 

                                           ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS TOP MASTER 2018 dla gimnazjalistów

REGULAMIN KONKURSU

 

1. Konkurs przeznaczony dla gimnazjalistów z klas II, III.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkołach w dniu 11 stycznia 2018r. Szkolny koordynator konkursu sam decyduje, o której godzinie odbędzie się konkurs.

3. Testy przygotowywane są w oparciu o podręczniki szkolne zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji.

4. Testy oraz karty odpowiedzi zostaną przesłane do zgłoszonej szkoły do dnia 08.01.2018r.

 

5. Testy są o różnym stopniu trudności i dostosowane do danej klasy. Zakres materiału dotyczy  słownictwa, gramatyki i wiedzy o krajach anglojęzycznych.

 

6. Zasady punktowania w konkursie z języka angielskiego 'TOP MASTER':

 Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Do każdego pytania w teście podane są

4 odpowiedzi z których jedna, dwie, trzy lub cztery mogą być poprawne. Uczeń za każdą

poprawną odpowiedź otrzymuje 1 punkt. Uczeń może wstrzymać się od odpowiedzi, za

co nie traci punktów. Natomiast za zaznaczenie błędnej odpowiedzi uczeń otrzymuje

minus 1 punkt.  Na start każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.

 

7. Terminarz konkursu z języka angielskiego.

- do 22.12.2017r. - przesłanie zgłoszeń do udziału w konkursie 

- do 08.01.2018r. - przesłanie testów i kart odpowiedzi do szkół, które zgłosiły chęć udziału w konkursie

Nauczyciel może odbić dodatkowe testy i karty odpowiedzi jeżeli liczba startujących

uczniów jest wyższa od podanej w zgłoszeniu.

- 11.01.2018r. – przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły. Szkolny koordynator ustala godzinę

rozpoczęcia konkursu. Konkurs trwa 45 minut plus sprawy organizacyjne.

- do 28.02.2018r. - przesłanie do szkół dyplomów, nagród oraz podziękowań dla szkolnych koordynatorów.

 

8. Zgłoszenie szkoły do konkursu.

Szkolny koordynator odpowiada za zgłoszenie szkoły do konkursu. Może to zrobić na trzy sposoby:

- może wydrukować, wypełnić i przesłać zgłoszenie pocztą na poniższy adres adres.

- może wypełnić zgłoszenie na komputerze i przesłać je na adres mailowy.

- może wypełnić zgłoszenie na naszej stronie internetowej w zakładce "Wyślij zgłoszenie"  

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 22.12.2017r. Minimalna liczba zgłoszonych uczestników z jednej szkoły to 15 uczestników.

 

9. Każdy uczestnik konkursu dokonuje wpłaty na konto Komitetu Rodzicielskiego

     w wysokości 9 zł.

Z zebranych pieniędzy szkolny koordynator wpłaca pieniądze na konto konkursu „Top Master 2018” według poniższych kryteriów:

 

Jeżeli szkolny koordynator zdecyduje, że chce otrzymać testy pocztą, wtedy opłata od uczestnika wynosi:

- 8,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 15 do 39 uczestników

- 7,00 zł od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu od 40 do 59 uczestników

- 6,50 od uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 60 uczestników

 

Jeżeli szkolny koordynator zdecyduje, że chce otrzymać testy mailowo, wtedy opłata od uczestnika jest niższa:

- 7,00 od każdego uczestnika, gdy szkoła zgłosi do konkursu powyżej 15 uczestników

(Pozostałe pieniądze są do dyspozycji szkoły i można je przeznaczyć na nagrody szkolne)

 

10. Po przeprowadzeniu konkursu szkolny koordynator sporządza protokół z przeprowadzenia konkursu. W obecności uczniów szkolny koordynator pakuje do załączonej koperty karty odpowiedzi oraz protokół z przeprowadzenia konkursu. Następnie zakleja kopertę i wysyła ją pod wskazany adres.

 

Szkolny koordynator dokonuje wpłaty za faktyczną liczbę startujących w konkursie uczestników. Wpłatę można dokonać na poczcie korzystając z załączonego druku wpłaty lub przelewem bankowym. Wpłatę należy dokonać do dnia 22.01.2018r.

 

Dane do przelewu:

TopEducom

ul. Kolumny 440, 93-649 Łódź

Numer konta: 57 1050 1461 1000 0092 2236 4110

 

11. NAGRODY

Każdy uczestnik konkursu, bez względu na uzyskany wynik, otrzyma dyplom za udział w konkursie:

1 miejsce – dyplom zwycięzcy i nagrodę główną jaką jest „Tablet”

2 – 10 miejsce – dyplom laureata i nagrody książkowe

od miejsca 11 – dyplom za udział w konkursie

 

Każdy nauczyciel będący szkolnym koordynatorem otrzyma podziękowanie w formie dyplomu za przeprowadzenie konkursu na terenie swojej szkoły.

 

Dodatkowo trzy szkoły, które zgłoszą najwięcej uczniów otrzymają nagrodę niespodziankę.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie TOP MASTER 2018