Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.


Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane.

GOOD LUCK!

 

Konkurs organizowany jest na różnych poziomach zaawansowania i dostosowany do danej klasy. Uczniowie rozwiązują test wielokrotnego wyboru. Tematyka zadań związana jest z gramatyką, słownictwem i wiedzą na temat krajów  anglojęzycznych i zgodna jest z podstawa programową dla gimnazjum. Test trwa 45 minut.

 

 

Zakres materiału:

 

Klasa 2 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum,
 • czasy: Future Continuous i Present Perfect Continuous, Past Perfect Simple,
 • strona bierna (Present Continuous, Past Continuous, po czasownikach modalnych),
 • porównanie użycia czasów gramatycznych,
 • zdania przydawkowe definiujące i niedefiniujące, zaimki względne,
 • "question tags",
 • zdania warunkowe III typu,
 • "would rather, would prefer",
 • "phrasal verbs",
 • bezokolicznik czy gerund po czasowniku,
 • "enough" z przymiotnikiem i rzeczownikiem, too,
 • przyimek z czasownikiem,
 • zwroty z czasownikami: "do, make i take",
 • zdania okolicznikowe celu.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • zgadzanie/ nie zgadzanie się z czyimś zdaniem,
 • udzielanie rad, sugerowanie rozwiązania problemu,
 • środowisko naturalne; zagrożenia i ochrona środowiska; klęski żywiołowe,
 • wyrażanie preferencji,
 • dziedziny kultury, rodzaje muzyki, film, TV, literatura,
 • życie rodzinne i towarzyskie, konflikty i problemy,
 • święta i uroczystości,
 • edukacja, rodzaje szkół,
 • wyrażanie podziękowań i reakcja na nie.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W.Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.

Klasa 3 gimnazjum

1. Gramatyka:

 • zakres materiału dla szkoły podstawowej i I, II klasy gimnazjum,
 • czas Past Perfect Pontinuous,
 • porównanie czasów Past Perfect Simple i Past Perfect Continuous,
 • zaimki zwrotne,
 • phrasal verbs - czasowniki wieloczłonowe,
 • konstrukcja "have something done",
 • so i neither/nor, too, either,
 • wyrażenia żalu i życzeń z "I wish", "if only",
 • następstwo czasów i mowa zależna,
 • all / both / neither / none / either,
 • słowa o znaczeniu przeciwnym z przedrostkami: un, im, in, ir, il, dis,
 • przyimek z przymiotnikiem i rzeczownikiem,
 • pytania pośrednie.

2. Funkcje językowe i słownictwo:

 • problemy społeczne, przestępczość,
 • nauka i technika, odkrycia naukowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
 • narzędzia pracy człowieka,
 • wyrażanie żalu, zmartwienia i rozczarowania,
 • wyrażanie zakazów, nakazów, pozwoleń,
 • przewidywanie i podejmowanie spontanicznych decyzji,
 • świat przyrody,
 • człowiek, opis wyglądu i cechy osobowości - zakres rozszerzony,
 • tablice informacyjne,
 • wyrażanie upodobań, chęci, pragnień.

3. Wiedza o krajach anglojęzycznych:

 • rozszerzone zagadnienia ze szkoły podstawowej,
 • wybitne postacie z historii USA i W. Brytanii,
 • wybitni sportowcy Australii, W. Brytanii, Kanady i USA; narodowe dyscypliny sportowe tych krajów, miasta igrzysk olimpijskich, które odbyły się na terenie tych krajów,
 • najsłynniejsi pisarze W. Brytanii i USA i najważniejsze ich dzieła,
 • kraje świata, gdzie język angielski jest językiem ojczystym i językiem urzędowym,
 • zagadnienia geografii krajów anglojęzycznych, ich atrakcje turystyczne.